خانه » فرش ماشینی » فرش ماشینی 700 شانه

نمایش دادن همه 7 نتیجه

سرمه ای
تصویر سواچ مسی حاشیه کرم
کرم
گردوئی
+8
کرم حاشیه گردوئی
لاکی (روناسی)
مسی
بادامی
لاکی حاشیه کرم
تصویر سواچ آبی حاشیه کرم
تصویر سواچ آبی حاشیه سرمه
تصویر سواچ گردوئی حاشیه کرم

فرش 700 شانه طرح شاهکار

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+2
لاکی (روناسی)
بادامی

فرش 700 شانه طرح سیمرغ

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+2
لاکی (روناسی)
مسی

فرش 700 شانه طرح دلربا

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+3
لاکی (روناسی)
مسی
بادامی

فرش 700 شانه طرح ماهی سلطنتی

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+3
لاکی (روناسی)
مسی
بادامی

فرش 700 شانه طرح ریز ماهی

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم حاشیه سرمه ای
مسی
کرم حاشیه کرم

فرش 700 شانه طرح تخت جمشید

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
لاکی (روناسی)
+2
مسی
بادامی

فرش 700 شانه طرح پدیده

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری