خانه » فرش ماشینی » فرش ماشینی 700 شانه

نمایش 1–24 از 72 نتیجه

آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+3
لاکی (روناسی)
بادامی
طلایی

فرش 700 شانه طرح ارکیده

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+1
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح فاخر

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+1
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح شاه پسند

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم
ترمه ای
شکلاتی

فرش 700 شانه طرح شمین

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم

فرش 700 شانه طرح شیدا

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
سرمه ای
کرم
گردوئی

فرش 700 شانه طرح آریانا

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
سرمه ای
کرم
گردوئی
بادامی

فرش 700 شانه طرح افشان گلریز

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+1
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح مارال

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح هریس

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح یاشار

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح دومان

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم
آبی الماسی
آبی کاربنی
ترمه ای
+1
شکلاتی

فرش 700 شانه طرح صدف

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
سرمه ای
تصویر سواچ مسی حاشیه کرم
کرم
گردوئی
+8
کرم حاشیه گردوئی
لاکی (روناسی)
مسی
بادامی
لاکی حاشیه کرم
تصویر سواچ آبی حاشیه کرم
تصویر سواچ آبی حاشیه سرمه
تصویر سواچ گردوئی حاشیه کرم

فرش 700 شانه طرح شاهکار

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+2
لاکی (روناسی)
بادامی

فرش 700 شانه طرح سیمرغ

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم
آبی الماسی
آبی کاربنی
ترمه ای
+1
شکلاتی

فرش 700 شانه طرح نائین

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم

فرش 700 شانه طرح محیا

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح گیسو

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم
آبی الماسی
ترمه ای
شکلاتی

فرش 700 شانه طرح همتا

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم حاشیه گردوئی
کرم حاشیه مسی

فرش 700 شانه طرح مجلسی

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی کاربنی
ترمه ای
شکلاتی

فرش 700 شانه طرح سایه

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم
آبی کاربنی
ترمه ای

فرش 700 شانه طرح کاشان لایت

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+1
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح سرچشمه

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
+1
لاکی (روناسی)

فرش 700 شانه طرح افشان سلطان

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری
کرم
آبی الماسی
ترمه ای
شکلاتی

فرش 700 شانه طرح هیوا

4,095,000 تومان
قیمت 6 متری