توضیحات :

فرش ماشینی طرح لوکس از جمله نقشه های 1200 شانه تراکم 3600 است که طرح آن تلفیقی از سبک سنتی و مدرن هست. ریسه هایی که در زمینه بوم فرش کارشده زیبایی خاصی را به فرش بخشیده است.