توضیحات :

.طرح مدرن از جمله طرح های گل برجسته هایبالک 1200 شانه تراکم 3600 است که در سایز های قالیچه بافت میشود