سوالات رایج

  • چگونه عمر فرش را افزایش دهیم؟
  • چگونه میتوان پوسیدگی و رفوشدگی فرش را تشخیص داد؟
  • علت پرزدهی فرش های ماشینی؟
  • هنگام خرید فرش ماشینی به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟
  • تفاوت شانه و تراکم در فرش های ماشینی به چه معناست؟