ضمانت نامه فرش ماشینی

خریدار گرامی :

ضمن تقدیر و تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند این شرکت، کلیه محصولات تولیدی خود را به مدت 240 ماه در قبال خرابی های پس از تولید شامل گسستگی اجزا و کیست در سطح فرش طبق تعهدات شرکت ضمانت می نماید.

در صورت مشاهده هرگونه خرابی می توانید با ارائه ضمانت نامه به نمایندگی های معتبر شرکت مراجعه نمایید.

خسارت ناشی از شستشوی نامناسب، حمل و نقل نامناسب و نگهداری در شرایط بد شامل ضمانت نامه نمی شود.