گواهی نامه ها

1- دارای مجوز و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن
2- دارای نشان استاندارد ملی ایران
3- دارنده استاندارهای 9001:2008 ISO از UKAS انگلستان 
4- عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان صنایع نساجی ایران
5- عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی و خدمات قالیبافان کاشان
6- عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی 
7- عضویت در اتاق بازرگانی
8- عضویت در اتاق بازرگانی ایران و آلمان