خانه » فرش 1200 شانه » کلکسیون آرشیا

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

آبی
سرمه ای
کرم

فرش 1200 شانه طرح سراج

713,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
کرم

فرش 1200 شانه طرح آذین

110,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
گردوئی
کرم حاشیه سرمه ای
کرم حاشیه گردوئی
گلبهی
لاکی
مسی
کرم حاشیه کرم

فرش 1200 شانه طرح آرشیا

110,000 تومان10,692,000 تومان
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
لاکی
سبز

فرش 1200 شانه طرح پری

110,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
لاکی

فرش 1200 شانه طرح تارا

713,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
کرم

فرش 1200 شانه طرح دستان

110,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
لاکی

فرش 1200 شانه طرح سریر

713,000 تومان8,550,000 تومان
سرمه ای
کرم
لاکی

فرش 1200 شانه طرح شکارگاه

713,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
گردوئی
کرم حاشیه سرمه ای
لاکی
کرم حاشیه کرم

فرش 1200 شانه طرح صفا

110,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی
نقره ایی
مسی
سبز
لاکی حاشیه کرم
لیمویی

فرش 1200 شانه طرح طره

110,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
کرم
گردوئی

فرش 1200 شانه طرح فیروزه

713,000 تومان8,550,000 تومان
آبی
سرمه ای
کرم

فرش 1200 شانه طرح کهربا

634,000 تومان8,550,000 تومان