پذیرش نمایندگی

شرایط

اخذ نمایندگی فرش را از جنبه های مختلف بررسی میکنیم:

رزومه: از آنجایی که فروش فرش ماشینی و تابلو فرش ماشینی نیاز به مهارت و اطلاعات کافی دارد کسانی که برای گرفتن نمایندگی فرش مراجعه می کنند باید رزومه خود را تحویل دهند و سوابق خود را معرفی کنند. رزومه برای دریافت نمایندگی فرش عبارت است از : مشخصات شناسنامه ای ، تحصیلات، مهارت ها، سوابق کاری، ادرس و…

مکان: عزیزانی که برای نمایندگی فرش به شرکت های فرش یا سایت های اعطای نمایندگی فرش مراجعه می کنند. لازم است مکان مشخص و دقیقی را برای فروش و فعالیت خود معرفی کنند. و البته مسیولیت فراهم نمودن امکانات فروشگاه و تهیه و تجهیز فروشگاه یا هر مکان مناسبی جهت توزیع مطلوب در بیشتر شرکت ها به عهده متقاضی  نمایندگی فرش می باشد.

شرایط: شرکت ها برای اعطای نمایندگی فرش به کسانی که خواهان اخذ نمایندگی فرش می باشند. شرایط متناسب با شرکت خود را عنوان می کنند و مراجعه کننده  نمایندگی فرش در صورتی می توانند موفق به دریافت نمایندگی فرش شوند که بتوانن این شرایط را بپذیرند.