واحد بافندگی

https://yaldayekavir.com/files/UNit/test.jpg

در پشت ماشین بافندگی فرش ماشینی قرقره ای قرار دارد که نخ ها درون آن قرار می گیرد و توسط یک لوله نایلونی که به سوزن بافندگی وصل می شود تغذیه می شود. سوزن در داخل زمینه فرو می رود و به این ترتیب نخ را وارد یک حلقه می کند.
عمق فرو رفتن سوزن در داخل زمینه توسط حسگرهای نوری که توسط برق عمل می کنند کنترل می شود و به همین صورت ارتفاع حلقه نیز می تواند کنترل شود.
یک قلاب یا گیره، گره را متناوباً گرفته و رها می کند و سوزن به جهت مخالف حرکت می کند. زمینه پشتی به جلو می آید و سوزن دوباره آن را تکرار می کند. همچنین برای برش زدن نخ ها، یک گیره در طرف دیگر قراردارد که به یک تیغه مجهز است و مانند یک قیچی عمل می کند و گره ها را می برد. این عملیات بافندگی توسط چندین هزار سوزن انجام می گیرد و در هر دقیقه چندین هزار ردیف بافته می شود. بنابراین یک ماشین بافندگی می تواند روزانه چند صد متر مربع فرش ماشینی تولید کند.
فرش ماشینی توسط ماشین آلات مختلفی بافته می شود که می توان به دستگاه های تکسیما، واندویلCRX ، ASR ، VTR  و HCP اشاره کرد.
در تولید فرش ماشینی از دو دهنه کار استفاده می شود که در اصطلاح ” فرش رو و زیر بافت ” گفته می شود.، دو فرش دارای خاب مشترک توسط تیغه برش که همراه بافت در حال حرکت است برش داده شده و از هم تفکیک می گردد.