واحد رنگرزی

https://yaldayekavir.com/files/carpet/1_2.jpg

با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی روز ماشین آلات اروپا توانایی رنگرزی روزانه 25 تن الیاف مصنوعی و 6000 کیلوگرم نخ به صورت بوبین را دارد. ظرفیت بالای ماشینهای رنگرزی؛ پیوسته بودن خط تولید رنگرزی و عدل بندی ؛ بکارگیری تجهیزات مدرن آزمایشگاهی رنگ همانندی ، با حضور مهندسین شیمی نساجی و علوم الیاف از ویژگیهای منحصر به فرد این واحد می باشد