واحد ریسندگی

https://yaldayekavir.com/files/UNit/2_1.jpg


در واحد ریسندگی شرکت یلدای کویر کاشان که یکی از مدرن ترین و بزرگترین واحدهای ریسندگی نخ اکریلیک فرش ماشینی در کشور می باشد طی مراحل زیر الیاف تبدیل به نخ می گردند:
ابتدا الیاف رنگ شده در دستگاه حلاجی باز شده و یکنواخت و مخلوط میگردد، سپس در دستگاه کاردینگ رشته های ممتد الیاف به نام فتیله تولید و بـا مخـلـوط آب و روغن مخصوص بسیار نرم و لطیف می گردد و پس از سه مرحله پاساژ مرتبا ًنازک شده و به الیاف بسیـار نـازک تبـدیل می شود و در دستگاهی به نام فینیشر بسته استوانه ای شکل به نام نیمچه نخ تولید و سپس به دستگاه رینگ منتقل می شود که در این قسمت کشش نهائی همراه با تاب به نخ اعمال مي شود به طوری که نیمچه نخ به نخ تک لاي بسیار نازک تبدیل می گردد. آنگاه در دستگاه اتوکنر ضخامت و یکنواختی آن کنترل و در دستگاه لاکنی، نخ تک لا، چند لا می گردد. در مرحله ی بعد در دستگاه دولا تاب تابیده شده و نخ بدون هیت ست ( قابل بافت فرش) تولید می گردد. سرانجام پس از انجام عملیات هیت ست آماده مصرف در دستگاه بافندگی می گردد.
واحد ریسندگی شرکت یلدای کویر کاشان شامل چهار خط کامل ریسندگی بهره گرفته از جدیدترین ماشین آلات مدرن اروپایی و دارای ظرفیت 21000 دوک می باشد و در حال حاضر توانایی تولید نخ هایی با نمره 18, 27, 30, 38 و 40 متریک را دارد. استفاده از مدرن ترین ماشین آلات آزمایشگاهی و واحد کنترل کیفیت جهت کنترل کلیه تولیدات بخش به بخش خط تولید ورودی الیاف، حلاجی، کاردینگ، ماشینهای گیل باس، فینیشر، رینگ، لاکنی و تابندگی این واحد و همچنین استفاده از مهندسین مجرب تکنولوژی نساجی و علوم الیاف در این بخش از ویژگیهای منحصر به فرد این مجموعه می باشد.