واحد هیت ست

https://yaldayekavir.com/files/UNit/banner-1.jpg

این واحد شامل یک خط تولید نخ هیت ست میباشد که با ظرفیت روزانه 5000 کیلوگرم در نخ 3/18 متریک بوده و قابلیت هیت ست انواع نمره نخ های آکریلیک و دیگر نخهای متناسب را نیز دارد.

” هیت ست”  از ویژگی های نخ های به کار رفته برای تولید و بافت فرش ماشینی است که طی این روش، بافت درونی نخ ریسیده شده، توسط بخار و حرارت تثبیت می شود. این کار باعث بالا رفتن کلی کیفیت نخ و به تبع آن کیفیت منسوجات بافته شده از آن می شود.