• فرش12 متر هلنا کاربنی ویژه جشنواره
  فرش12 متر هلنا کاربنی ویژه جشنواره
  15,500,000
  %20
  12,410,000تومان
 • فرش9 متری 1000 شانه طرح گلپری ویژه جشنواره
  فرش9 متری 1000 شانه طرح گلپری ویژه جشنواره
  11,935,000
  %20
  9,560,000تومان
 • فرش 12 متری 700 شانه طرح ستارگان ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 700 شانه طرح ستارگان ویژه جشنواره
  16,450,000
  %30
  11,520,000تومان
 • فرش 9 متری 700 شانه طرح سرچشمه ویژه جشنواره
  فرش 9 متری 700 شانه طرح سرچشمه ویژه جشنواره
  12,667,000
  %30
  8,870,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح گوشواره عرش ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح گوشواره عرش ویژه جشنواره
  21,750,000
  %30
  15,230,000تومان
 • فرش 6متری 1000 شانه مدرن طرح عشاق ویژه جشنواره
  فرش 6متری 1000 شانه مدرن طرح عشاق ویژه جشنواره
  7,750,000
  %20
  6,210,000تومان
 • فرش12 متری طرح لیلی کرم ویژه جشنواره
  فرش12 متری طرح لیلی کرم ویژه جشنواره
  15,500,000
  %20
  12,410,000تومان
 • فرش 1000 شانه 9متری طرح شایلی
  فرش 1000 شانه 9متری طرح شایلی
  اتمام موجودی
 • فرش 1200 شانه 12 متری طرح لوکس ویژه جشنواره
  فرش 1200 شانه 12 متری طرح لوکس ویژه جشنواره
  21,750,000
  %30
  15,230,000تومان
 • فرش9 متری 1000 شانه طرح بهاره ویژه جشنواره
  فرش9 متری 1000 شانه طرح بهاره ویژه جشنواره
  11,935,000
  %34
  7,870,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح قاب باستان ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح قاب باستان ویژه جشنواره
  21,750,000
  %30
  15,230,000تومان
 • فرش 12 متری1000 شانه طرح مانلی ویژه جشنواره
  فرش 12 متری1000 شانه طرح مانلی ویژه جشنواره
  15,500,000
  %20
  12,410,000تومان
 • فرش 12 متری 1200 شانه طرح قاب باستان ویژه جشنواره
  فرش 12 متری 1200 شانه طرح قاب باستان ویژه جشنواره
  21,750,000
  %30
  15,230,000تومان
 • فرش 9 متری 1200 شانه طرح آذین ویژه جشنواره
  فرش 9 متری 1200 شانه طرح آذین ویژه جشنواره
  21,100,000
  %32
  14,420,000تومان
 • فرش12 متری 1000 شانه طرح لیلی ویژه جشنواره
  فرش12 متری 1000 شانه طرح لیلی ویژه جشنواره
  15,500,000
  %20
  12,400,000تومان
 • فرش 24 متری (6*4) 1200 شانه طرح شکارگاه ویژه جشنواره
  فرش 24 متری (6*4) 1200 شانه طرح شکارگاه ویژه جشنواره
  43,500,000
  %30
  30,450,000تومان